Dokumenty BD

                   Stanovy - plné znenie         

                   BDK_návrh_domového_poriadku

                   Príručka používateľa – merače

           

Správa o činnosti Bytového družstva Kežmarok za rok 2017 predložená delegátom na Zhromaždení delegátov, ktoré sa konalo dňa 14.06.2018

 

 

Komentáre sú uzavreté.